Page 112 - Badkamer & tegels 6 jaargang 3

Basic HTML Version

schillen in de afwerking van het
oppervlak tussen de individuele
tegels alsmede de diversiteit in de
patronen van de witte kwartsaders
zorgen voor een bijzonder natuur-
getrouw product dat alle voordelen
en eigenschappen van porcella-
nato tegels bezit.
Novoceram, Vals
Een tegel die de oneindige struc-
turele en chromatische eigen-
schappen van steen weerspiegelt
in een product met een ongeloof-
lijk realistische weergave van het
uiterlijk en de textuur. De ver-
112